Do đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn không bầu trực tiếp Bí thư, ông Trần Sỹ Thanh, phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, được chỉ định chức vụ Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ngày 28/10, đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn bầu 53 người vào BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới. 

Theo thông báo của ban tổ chức, đại hội bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, không bầu trực tiếp bí thư. 

Chỉ định Bí thư Lạng Sơn
Ông Trần Sỹ Thanh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Lạng Sơn
 

Ông Trần Sỹ Thanh, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 16 bế mạc hôm qua. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, 55 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Thanh niên