Theo Nghị quyết 128, có 4 cấp độ dịch tương ứng với 4 màu: Xanh (cấp 1), vàng (cấp 2), cam (cấp 3), đỏ (cấp 4).

Cấp độ dịch của 37 tỉnh, thành phố

Tuỳ theo cấp độ dịch mà mỗi địa phương sẽ có kế hoạch phòng chống dịch phù hợp.

 

Cấp độ dịch của 37 tỉnh, thành phố

Ban Thời sự - Thiết kế: Phạm Luyện

Làm quá khi 'thích ứng an toàn'

Làm quá khi 'thích ứng an toàn'

Gần 1 tuần thực hiện Nghị quyết 128 với lưu ý các địa phương tuyệt đối không ban hành quy định trái với Trung ương, nhưng thực tế vẫn có những nơi cách ly cả người từ vùng xanh về.