Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao các quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự một số đơn vị trực thuộc bộ.

Chiều qua, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Văn phòng bộ Y tế.

Bổ nhiệm ông Võ Thành Đông - Phó Chánh văn phòng bộ, hàm vụ trưởng, Trưởng văn phòng đại diện cơ quan bộ Y tế phía Nam, giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ ngày 27/4.

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ trưởng Y tế trao các quyết định bổ nhiệm chức danh mới

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giữ chức Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ ngày 27/4.

 

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Xuân Trường - Chánh văn phòng bộ Y tế giữ chức Chánh văn phòng bộ Y tế từ ngày 1/6.

Bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Bình- Phó chánh Văn phòng bộ Y tế giữ chức Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế từ ngày 10/5.

Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Thứ trưởng bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Viện trưởngViện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TƯ

Bổ nhiệm lại ông Lê Thành Trí- Phó chánh Văn phòng Bộ Y tế giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế từ ngày 24/4.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Hoàng Long giữ chức vụ Phó viện trưởng phụ trách kinh tế Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ.

Theo moh.gov, báo Tổ quốc