- Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT lùi thời hạn tăng phí đường bộ đến ngày 1/6/2016 thay vì từ 1/1 tới đây.

Trong văn bản gửi các cơ quan, Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong thời gian qua, các nhà đầu tư đã phối hợp với Bộ GTVT triển khai đầu tư nhiều dự án hạ tầng đường bộ theo hình thức BOT.

Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, thu phí, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của người dân, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. 

Bộ trưởng, giao thông, vận tải, đề nghị, thời gian, phí đường, BOT
Bộ GTVT kiến nghị lùi thời gian tăng phí đường từ 1/1 tới 1/6/2016.
 

Trong quá trình thương thảo hợp đồng dự án Bộ GTVT và các Nhà đầu tư đã căn cứ vào dự kiến mức tăng trưởng chỉ số trượt giá (CPI) và mức phí trần quy định của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC) để đưa ra lộ trình tăng mức phí cho từng giai đoạn, trong đó có lộ trình tăng phí từ 1/1/2016.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay do sự điều hành chặt chẽ, sát sao, hiệu quả của Chính phủ nên chỉ số trượt giá (CPI) thấp hơn nhiều so với mức dự kiến. Do vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là phù hợp với mức giảm CPI thực tế so với dự kiến trong các hợp đồng BOT đã ký, Bộ GTVT đề nghị các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đã có lộ trình tăng phí từ 1/1/2016 tạm thời lùi thời hạn tăng phí đến 1/6/2016.

Căn cứ tình hình thực tế, chỉ số trượt giá để tính toán điều chỉnh mức phí cho phù hợp, thỏa thuận với UBND cấp tỉnh và Bộ GTVT để đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định điều chỉnh Thông tư thu phí sử dụng đường bộ, dự thảo phụ lục hợp đồng BOT để điều chỉnh cho phù hợp.

Vũ Điệp