Bộ KH&CN đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo và bổ nhiệm mới đối với 14 lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký quyết định bổ nhiệm lại 7 cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gồm: 

Lê Yên Dung giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên.

Ông Cao Huy Long giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phạm Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

Ông Trần Hậu Ngọc giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Ông Trịnh Minh Tâm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Ông Trần Xuân Đích giữ chức vụ Phó vục trưởng Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN.

 

Ông Vương Đức Tuấn giữ chức vụ Phó vục trưởng Cục công tác phía Nam.

Bổ nhiệm 14 nhân sự chủ chốt Bộ Khoa học
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. (Ảnh Most.gov.vn)

3 quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương đối với ông Nguyễn Hồng Hà, bà Cù Việt Hà (giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp)và ông Cao Đình Thanh (giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. 

Đồng thời, Bộ trưởng ký quyết định điều động ông Nguyễn Đức Minh đến công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. 

Điều động ông Nguyễn Tuấn Khải, Phó viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhận công tác tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Trưởng phòng Phòng quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng; 

Điều động ông Nguyễn Mai Dương, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ đến nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thư ký lãnh đạo Bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó vụ trưởng – Thư ký Bộ trưởng.

Điều động ông Nguyễn Mai Dương, Phó Vụ trưởng – Thư ký Bộ trưởng công tác tại Văn phòng Bộ và đảm nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

Theo VGP News