- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng việc Chính phủ một lần nữa lại xin lùi luật Biểu tình là việc làm thiếu nghiêm túc.

'Chốt' việc Chính phủ xin lùi dự án luật Biểu tình tại phiên họp UBTVQH sáng nay, Chủ tịch QH nói: “Tại sao cứ lùi đi lùi lại mãi, do làm không được hay không chịu làm? Chương trình là QH quyết định, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đưa vào chương trình rồi, nhưng Chính phủ cứ xin lùi mãi”.

Bộ Chính trị đã quyết, sao lùi luật Biểu tình mãi?
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Đây là việc thiếu nghiêm túc

Ông Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố: “Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi. Chính phủ chưa trình dự luật này ra UBTVQH, chúng tôi đã biết nội dung như thế nào đâu mà bảo là cho lùi? Tôi cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc”.

Ngay khi Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Chính phủ trình ra UBTVQH xin lùi dự án luật Biểu tình, nhiều thành viên trong UBTVQH không đồng tình với đề nghị.

Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị đảm bảo thời gian trình dự án luật này.

"Quyền biểu tình là quyền cơ bản của công dân, đã đề cập từ năm 1945 rồi, cứ lùi đi lùi lại mãi, bây giờ lùi đến bao giờ? Nếu chúng ta cứ lùi mãi thì hoàn toàn không có lợi về mặt chính trị”, ông Hiện nhấn mạnh.

Làm luật khẩn cấp

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa nhắc lại sự cần thiết của luật này.

 

"Tôi biết Bộ Công an cũng muốn khẩn cấp làm luật này để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp, đồng thời với việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục áp dụng nghị định 38 để hạn chế quyền công dân là trái Hiến pháp", ông nói.

Bộ Chính trị đã quyết, sao lùi luật Biểu tình mãi?
Ông Nguyễn Kim Khoa: Làm luật Biểu tình không phải là để đổi mới chính trị mà là đảm bảo quyền con người

Ông Khoa cũng nói việc làm luật này không phải là để đổi mới chính trị.

"Có ý kiến nói rằng để khi nào tình hình an ninh trật tự đảm bảo thì mới làm luật này, tôi thấy ý kiến như vậy là không đúng, bởi vì chúng ta làm luật này là để đảm bảo an ninh trật tự”. Ông không đồng ý cho lùi một lần nữa như tờ trình của Chính phủ.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ trình dự án luật biểu tình lên QH theo đúng chương trình đã được quyết định (tháng 3/2016).

Đầu giờ sáng, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình tờ trình của Chính phủ ra UBTVQH cho biết, do dự luật còn nhiều vấn đề chưa thống nhất nên Chính phủ xin lùi sang khóa sau (cuối năm 2016).

Theo lý giải của Bộ trưởng, một số vấn lớn còn vướng mắc trong dự án luật như việc cho người nước ngoài đề xuất biểu tình, đề xuất biểu tình do công dân VN đề xuất thì người VN có được tham gia không…

Anh Thư