UBND tỉnh Bình Dương chiều nay (5/9) vừa có văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện “vùng xanh”.

Bình Dương cho người dân  ‘vùng xanh’ ra đường nếu đã tiêm vắc xin
Bình Dương nới lỏng giãn cách ‘vùng xanh’

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giao UBND các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên căn cứ tình hình thực tế địa phương để chủ động áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp, có thể xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm ngặt (gọi tắt là Chỉ thị 15+).

Đây là 4 địa phương nằm ở phía bắc của tỉnh Bình Dương, đã đạt được tiêu chí "vùng xanh" trước ngày 5/9.

 

Về việc đi lại của người dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Bình Dương đề nghị đối với người dân ở trong "vùng xanh" đã tiêm 2 mũi vắc xin sẽ được cấp "thẻ xanh" để ra đường, người đã tiêm 1 mũi vắc xin đủ 20 ngày sẽ được cấp "thẻ vàng", khi ra đường phải kèm theo giấy xét nghiệm. Trường hợp người dân chưa tiêm vắc xin thì không được ra đường.

Cụ thể hơn, từ ngày 6/9 đến 9/9, người dân đủ điều kiện nêu trên sẽ được lưu thông trong huyện, tiếp đó từ ngày 10/9 đến 15/9 sẽ cho lưu thông liên huyện nhưng phải áp dụng phân luồng.

Riêng đối với các “vùng đỏ” của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các “vùng đỏ đậm đặc” tiếp tục khóa chặt.

Bình Dương lên các phương án trở về trạng thái bình thường sau 15/9

Bình Dương lên các phương án trở về trạng thái bình thường sau 15/9

Với mục tiêu đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường trong điều kiện mới sau ngày 15/9, Bình Dương đã lên các phương án thực hiện và bước đầu có những dấu hiệu khả quan.

Xuân An