Hàng loạt địa phương có Bí thư tỉnh ủy theo kết qủa bầu tại đại hội đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Nữ Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình tái cử. Quảng Trị, Cà Mau công bố kết quả bầu Bí thư.

Tại hội nghị lần thứ nhất BCH đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXI, bà Nguyễn Thị Thanh, ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, được tín nhiệm tái cử bầu làm Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình. Các ông: Nguyễn Tiến Thành, Đinh Văn Điến được bầu giữ chức phó Bí thư tỉnh uỷ.

Bí thư tỉnh Ninh Bình tái cử

Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh được tín nhiệm bầu tái cử Bí thư Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ được bầu gồm 11 người, ông Tô Văn Từ làm chủ nhiệm ủy ban. Đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI với 51 người trúng cử số phiếu cao.

Tại Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng, phó Bí thư tỉnh ủy đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, thay ông Lê Hữu Phúc nghỉ hưu theo chế độ. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Trị bầu ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XVI gồm 15 người.

Ông Phạm Đức Châu sinh năm 1959, Nguyễn Đức Chính sinh năm 1959 được bầu giữ chức phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại Lào Cai, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy khóa XV; bà Hà Thị Nga và ông Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức vụ phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV. Có 15 người được bầu vào ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XV. 

 

Tại Cà Mau, ông Dương Thanh Bình, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau khóa XIV tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Cà Mau khóa XV.

BCH Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XV bầu 52 người, ban Thường vụ gồm 15 người với các chức danh: Bí thư, 2 Phó Bí thư và ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ông Nguyễn Tiến Hải, phó Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, được bầu giữ chức vụ phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. Ông Phạm Bạch Đằng, phó Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, được bầu phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV.

Theo báo Ninh Bình, báo Cà Mau, Chinhphu.vn