Ông Thiều Quang Ngãi- Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết, BHXH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 12/12 huyện, thành phố đã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, chỉ tiêu BHYT vào Nghị quyết ĐH đại biểu tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên,  do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, thu nhập người dân giảm nên các hoạt động tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thanh tra, kiểm tra bị hạn chế…, dẫn đến số người tham gia và số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giảm; số nợ tăng lên.

Theo đó, tính đến ngày 30/11, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên toàn tỉnh là 1.222.895 người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 60.531 người, đạt 94,17% kế hoạch giao; giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019; còn phải phát triển thêm 3.747 người tham gia BHXH bắt buộc mới hoàn thành được kế hoạch giao năm 2020. Số thu là 2.013.602 triệu đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 90,39% kế hoạch BHXH Việt Nam giao…

Sơn La phát triển mạnh BHXH tự nguyện ngay trong năm Covid-19
Ông Nguyễn Thế Mạnh- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Sơn La

Theo ông Thiều Quang Ngãi, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên, sự chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan ngay từ đầu năm nên việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng  ghi nhận. Trong đó, nổi bật là công tác phát triển BHXH tự nguyện.

“Hết 11 tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh là 24.009 người, đạt 110,69% kế hoạch giao, tương ứng tăng 3.219 người so với kế hoạch giao gần bù số thiếu của kế hoạch giao đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; đạt 101,35% kế hoạch phấn đấu; tăng 196,23% tương ứng tăng 11.774 người tham gia mới so với cùng kỳ năm 2019”- ông Ngãi cho biết.

 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng có 1.198.894 người tham gia BHYT, đạt 100,43% kế hoạch BHXH Việt Nam, tăng 1,24% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 95,7% dân số, đạt chỉ tiêu theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Tỉnh cũng thực hiện giám định cho 975.170 lượt bệnh nhân giảm 99.601 lượt (9,3%) với chi phí là 758,070 giảm 29,731 tỷ đồng (3,8%) so với cùng kỳ năm 2019; chiếm 84,5% dự toán; các công tác chi trả, ứng dụng CNTT, cải cách TTHC…, đều được đảm bảo.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của BHXH tỉnh Sơn La, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, với kết quả là tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện trong 11 tháng của năm 2020 đã cho thấy tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ BHXH tỉnh.

Đối với công tác phát triển đối tượng, mặc dù đã làm tốt nhưng BHXH tỉnh vẫn cần cố gắng hơn nữa để cân đối các chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp. Tiếp tục rà soát các đối tượng tiềm năng để tuyên truyền, vận động kịp thời. Lên phương án truyền thông, phát triển đối tượng cho năm 2021, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, tránh tình trạng bị động…

Lưu ý về KCB BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, mặc dù công tác quản lý chi phí KCB BHYT trên địa bàn đã có sự chuyển biến rõ dệt nhưng cần tập trung phát huy, làm sao để vừa cân đối được nguồn dự toán nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân KCB được đảm bảo quyền lợi. Đối với những dấu hiệu bất thường tại các cơ sở KCB như điều trị nội trú cao hay liên quan đến dịch vụ kỹ thuật cần theo dõi sát sao để kịp thời thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng cần chủ động lên kế hoạch dự báo dòng dịch chuyển khi thông tuyến BHYT tuyến tỉnh và đảm bảo triển khai phương thức thanh toán theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) theo đúng kế hoạch. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để hướng tới sự hài lòng của người dân… “Phát huy những kết quả đạt được, các đồng chí cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực 150% và hơn thế nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

 Thúy Ngà