Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 32.096 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.752 người; số người tham gia BHTN là 26.513 người; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,9%...

Số thu toàn tỉnh tăng 16,59% so với cùng kỳ

Ngày 25/11 tại Đắk Nông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả thực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong 10 tháng đầu năm.

Tính đến 31/10/2020, số thu toàn tỉnh đạt 889.072 triệu đồng, tăng 16,59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số thu BHYT toàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, BHXH tỉnh vẫn tăng cường công tác đôn đốc bằng nhiều phương pháp để thực hiện thu BHXH, BHTN tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

10 tháng, BHXH Đắk Nông thu đạt 889.072 triệu đồng
 Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông báo cáo tại họp báo

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tham mưu với Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông chuyển  kinh phí cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng; ngân sách nhà nước hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, số tiền là 75,3 tỷ đồng. Số người hưởng chế độ BHXH trong tháng 10/2020 là 474 người, giảm 7,5% so với tháng trước, bằng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến 31/10/2020 là 4.337 lượt người.

Lũy kế từ đầu năm, BHXH Đắk Nông đã thanh tra chuyên ngành 42/59 đơn vị, kiểm tra nội bộ 4/4 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 16/20 đơn vị, kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh 4/5 đơn vị, kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 8/8 đơn vị, thanh tra liên ngành 4/7 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất 10 đơn vị. Tổng thanh tra, kiểm tra 88/103 đơn vị, đạt 85% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

102.129 lượt người khám chữa bệnh BHYT

 

Ông Nguyễn Khắc Tuấn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, trong tháng 10/2020, số lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT đạt 102.129 lượt, tăng 23,6% với tháng trước, với số tiền thanh toán BHYT là 27.120 triệu đồng, tăng 17,5% so với tháng trước.

Nguyên nhân số lượt người KCB tăng so với tháng trước được lãnh đạo BHXH tỉnh Đắk Nông lý giải: Tháng 10/2020 dịch Covid-19 đã được ngăn chặn nên người dân thường xuyên KCB BHYT hơn. Tuy nhiên, con số này lại giảm so với cùng kỳ năm trước, do năm nay thực hiện dãn cách xã hội dẫn đến một số người mắc bệnh nhẹ không đi KCB BHYT, còn một số người mắc bệnh mạn tính được cấp thuốc điều trị ngoại trú BHYT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết BHXH Đắk Nông sẽ đề ra những giải pháp cũng như nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị thực hiện trong thời gian tới, trong đó có công tác thu. Ông chia sẻ thêm, BHXH tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục kế hoạch, chương trình hành động của BHXH tỉnh Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; chỉ đạo BHXH các huyện kịp thời thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, BHXH Đắk Nông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ký kết phối hợp trong tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW và văn bản liên quan; thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, hằng tháng đăng tải nội dung tuyên truyền về những chế độ, chính sách về BHXH, BHYT trên cuốn Thông tin nội bộ (phát hành 2.500 cuốn/số/tháng) và Thông tin cơ sở (phát hành 2.000 cuốn/số/ tháng).

10 tháng, BHXH Đắk Nông thu đạt 889.072 triệu đồng
Công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Ngoài ra, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đắk Nông, Bưu điện tỉnh... tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: hội nghị tập huấn, đối thoại, xây dựng pano, áp phích, băng rôn,... xe tuyên truyền lưu động đến các cụm dân cư, chợ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, tới các điểm tôn giáo để tuyên truyền Luật BHXH, BHYT…

Cùng với đó, BHXH Đắk Nông đã phiên dịch tài liệu tiếng Việt, tiếng M’Nông, H’Mông trên áp phích, tờ rơi để chuyển tải nội dung và cấp phát đến thôn, bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Thúy Ngà