Trong danh sách giới thiệu ứng cử HĐND TP Đà Nẵng có ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy và Nguyễn Bá Cảnh - con trai ông Nguyễn Bá Thanh.

Ngày 17/3, UB MTTQ TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Bá Cảnh ứng cử đại biểu HĐND
Ông Nguyễn Bá Cảnh

Hội nghị thông qua danh sách 93 người được giới thiệu và 5 người tự ứng cử HĐND TP Đà Nẵng. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 50 đại biểu HĐND TP Đà Nẵng theo cơ cấu.

Trong danh sách được giới thiệu ứng cử có ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành uỷ); Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP); Võ Công Trí (Phó bí thư thường trực Thành uỷ)…

 

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh là một trong số các gương mặt trẻ có tên trong danh sách ứng cử.

Bà Nguyễn Hà Thảo Chi (30 tuổi, Chánh văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng) vừa được giới thiệu ứng cử cả ĐBQH lẫn HĐND TP Đà Nẵng.

Năm người tự ứng cử đại biểu HĐND, gồm: Nguyễn Đình Hạnh, Lê Công Phúc, Nguyễn Hữu Bảng, Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Phượng.

Theo Zing