- Một đất nước muốn phát triển tốt thì người lãnh đạo phải có tâm huyết, có trí tuệ, tài năng để lo cho đất nước, lo cho quê hương mình. Rất mong bà con quan tâm để bầu cho tốt người lãnh đạo đất nước - Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đó là thông điệp Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân gửi đến cử tri cả nước trong ngày bầu cử vào ngày 22/5 tới đây.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trên cương vị Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ VN, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, ông cho biết đến thời điểm này việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã thực hiện đến đâu?

XEM CLIP:

Bầu cử đại biểu QH và HĐND được tổ chức cùng chung một ngày nên khối lượng công việc rất lớn. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ.

Qua theo dõi địa phương, với tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt, cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Nói về tiến độ và khối lượng công việc theo kế hoạch mà Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBC) thông qua, có 9 việc lớn chúng ta đã triển khai thực hiện.

Đó là thành lập HĐBC quốc gia và các tiểu ban của HĐBC quốc gia; đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử; tổ chức 3 vòng hiệp thương; xác định các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH và ĐB HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, hình thành các tổ bầu cử ở các địa phương, niêm yết danh sách; tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri; giám sát công tác chuẩn bị bầu cử; tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của củ tri…

Còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, các địa phương đang rà soát lại việc chuẩn bị và khẳng định lại lực lượng sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Đã hứa với dân là dân nhớ

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng viên đưa ra nhiều lời hứa. Một trong những việc cử tri quan tâm là làm sao giám sát lời hứa của các ứng cử viên sau khi trúng cử?

Cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử
Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi cử tri cả nước đi bầu để chọn người lãnh đạo tốt cho đất nước. Ảnh: Hoàng Long

Trong quá trình tiếp xúc và vận động bầu cử, theo quy định của luật, các ứng cử viên phải thể hiện trách nhiệm của mình khi được bầu. Trong các cuộc tiếp xúc đó, họ có trình bày chương trình hành động của mình, có nhiều nội dung là lời hứa.

Đã hứa với dân là dân nhớ. Chương trình hành động của các ứng cử viên không những được phát biểu ở từng quận, huyện, xã phường mà còn được phát trên truyền hình, phát thanh nên tất cả các cử tri đều biết ứng cử viên  đó nói như thế nào.

 

Những lời hứa phản ánh quyết tâm cụ thể của các ứng cử viên ở thời điểm họ ra ứng cử thông thường không nhiều. MTTQ cũng như người dân trong quá trình tổ chức việc tiếp xúc đều ghi nhận các lời hứa đó.

Quan trọng hơn là sau khi được bầu, mỗi lần tiếp xúc củ tri sau đó, các ĐB phải có liên hệ lại, báo cáo người dân xem họ đã làm thế nào. Đặc biệt, với điều kiện mới phát sinh thì phải nhận nhiệm vụ mới chứ không phải chỉ làm theo lời hứa lúc đó.

Lần này, MTTQ và UBTVQH cũng xác định yêu cầu trong thời gian sau bầu cử phải giám sát lời hứa hệ thống hơn, tốt hơn thời gian qua.

Theo quy định, với những người được bầu nếu sau này không đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì cử tri có quyền bãi nhiệm. Tuy nhiên, đến nay pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể việc này. Vậy trong nhiệm kỳ tới MTTQ có kiến nghị UBTVQH quy định rõ để dân có thể thực hiện quyền này?

Trong nhiệm kỳ vừa qua, QH đã bãi nhiệm một số ĐB không đáp ứng tiêu chuẩn sau khi được bầu. Ở quy mô toàn quốc đã có quy trình làm điều này. Ở địa phương cần xem lại nhu cầu thực hiện việc này thế nào, nếu cần thì MTTQ sẽ xem xét kiến nghị có quy định hướng dẫn việc này.

Một người được nhân dân phát hiện không đủ tiêu chuẩn là đại biểu QH hoặc HĐND thì phải đưa ra khỏi QH và HĐND ngay.

Mong bà con quan tâm để bầu cho tốt

Ông có thông điệp gì gửi đến cử tri cả nước trong ngày bầu cử sắp tới?

Cả nước sẵn sàng cho ngày bầu cử

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn kiểm tra thùng phiếu tại Hà Giang. Ảnh: Hồng Nhì

Theo luật pháp, công dân chúng ta có rất nhiều quyền và nghĩa vụ. Liên quan đến bầu cử, người dân có 3 quyền đặc biệt cũng là 3 nghĩa vụ.

Thứ nhất là mỗi công dân tự chăm cho mình, chăm lo cuộc sống của mình, gia đình mình để có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thứ 2, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của đất nước, trong đó có nhiệm vụ góp phần bảo vệ Tổ quốc. Thứ 3, góp phần bầu ra những người lãnh đạo đất nước đi lên.

Như vậy 3 quyền này rất thiêng liêng.

Một gia đình muốn hạnh phúc thì cha mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình. Một đất nước muốn phát triển tốt thì người lãnh đạo phải có tâm huyết, có trí tuệ, tài năng để lo cho đất nước, lo cho quê hương mình.

Bầu cử là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước và mỗi địa phương vì nó thể hiện quyền lực của nhân dân trong việc chọn ra người đại diện mình lãnh đạo địa phương và đất nước. Đi bầu cử chính là thực hiện quyền rất thiêng liêng chọn người thay thế mình lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương.

Rất mong bà con quan tâm để bầu cho tốt người lãnh đạo đất nước mình.

Thu Hằng - Clip: Trần Chung - Tuấn Anh