- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 (bão Linfa), vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5 mét...

Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

bão số 2, vần vũ, biển Đông, mưa dông, biển động, gió giật
Đường đi của bão số 2 ngày 9/7 (Nguồn: NCHMF lúc 14h30')

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1 giờ ngày 10/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Hồng Kông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Công điện khẩn về cơn bão số 2

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa ra công điện khẩn về cơn bão số 2. Theo đó, công điện đặc biệt lưu ý đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh tới Đà Nẵng. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, văn phòng chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện công điện số 09/CĐ-TW ngày 5/7/2015 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai -Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tim kiếm cứu nạn. Theo dõi, kiểm đếm, quản ký chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; Nghiêm túc thực hiện công tác trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Tìm kiếm cứu nạn.

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 10/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40km đến 50km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 11/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). Từ đêm 10/7, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đ.Bảo