Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, ban này đang khuyết chức danh trưởng phòng lĩnh vực lao động-xã hội, nên tổ chức thi tuyển chức danh này.

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM thi tuyển chức danh trưởng phòng
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Ảnh: TL

Mục đích của cuộc thi là nhằm phát hiện, thu hút người có đức, có tài, phát huy phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm đế góp sức lực, trí tuệ cùng thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn TP.HCM.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, vận hành phương thức tuyển chọn thông qua thực tiễn, góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ mới...

 

Đối tượng ứng thi là cán bộ đang công tác tại Ban Dân vận Thành ủy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bố nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy.

Ngoài ra, cán bộ không công tác tại ban Dân vận Thành ủy, có trình độ chuyên môn, chuyên ngành phù hợp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy, đang công tác trong hệ thống chính trị TP.HCM, có nhu cầu tham dự thi tuyển và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu tham gia dự tuyển.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến vào cuối tháng 4/2020; thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 23/3 đến ngày 3/4/2020.

Tuyển công chức, viên chức sẽ giảm điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Tuyển công chức, viên chức sẽ giảm điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ Nội vụ yêu cầu giảm quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Phong Thuận