“4 tại chỗ” là phương thức giải quyết thủ tục hành chính được áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh từ tháng 11/2018, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại đây. Theo đó, Bắc Ninh đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại Trung tâm Hành chính công theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể.

Nguyên tắc “4 tại chỗ” đã góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu. Từ đó, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, giữ vững vị thế là "thỏi nam châm thu hút đầu tư" của cả nước.

“4 tại chỗ” chỉ là một trong nhiều giải pháp để Bắc Ninh đấy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số gắn với Cải cách hành chính. Tỉnh đã thiết lập hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành của UBND tỉnh; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ, công chức, viên chức là những người tinh thông nghiệp vụ và giỏi về công nghệ.

Bắc Ninh quyết tâm tạo đột phá từ cải cách thủ tục hành chính ‘4 tại chỗ’

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Bắc Ninh tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách cho phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong 10 năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương (nhất là người đứng đầu) cần quán triệt vai trò của cải cách hành chính. Xác định đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bắc Ninh quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện.

Bắc Ninh quyết tâm tạo đột phá từ cải cách thủ tục hành chính ‘4 tại chỗ’

Cùng với đó, các đơn vị, các ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện khởi nghiệp, thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài. Tiếp tục phát huy vai trò Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở... Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực và sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngày 17/4/2017, Bắc Ninh trở thành một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, theo quyết định của Thủ tướng Chính. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều hoạt động theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đình Sơn