Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10, báo chí đặt vấn đề việc trả lương đối với ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trả lời, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học nói riêng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 16/2015 của Chính phủ.

Còn tự chủ về tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị định 120 vừa ký trong tháng 10 vừa rồi; tự chủ nhân sự thực hiện theo Nghị định 106/2020.

Ba bộ ngành sẽ xem xét tính hợp lý mức lương của ông Lê Vinh Danh
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

"Tức là hiện nay đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo 3 nghị định này", Thứ trưởng Nội vụ nói.

Ông Thăng cho hay, đối với trường ĐH Tôn Đức Thắng, nếu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư thì Nghị định 16 quy định rất chi tiết, nguồn thu từ ngân sách, hoạt động sự nghiệp như thế nào và chi ra sao, đã nói rất rõ.

Theo tinh thần nghị quyết 27 hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa rồi về định hướng cải cách tiền lương thì các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên chi đầu tư thì áp dụng cơ chế quản trị, trả lương như doanh nghiệp.

"Như vậy việc này theo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về thu chi trong Nghị định 16. Còn mức cụ thể hợp lý hay không hợp lý thì Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ con số cụ thể như thế nào, xem có phù hợp với Nghị định 16 và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không", Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giải thích.

 

Chia sẻ với báo chí trước đó, ông Lê Vinh Danh cho biết, trung bình mỗi tháng ông nhận thu nhập 407 triệu đồng. Sau khi đóng thuế và các khoản khác theo quy định thì số tiền ông thực lãnh chỉ khoảng 286 triệu.

Riêng về khoản 556 triệu của các tháng 6, 7, 8 là do dịch Covid-19 nên lương tháng 3, 4 nhà trường trả chậm một phần và bổ sung vào các tháng sau.

Do đó, trong 3 tháng này, ngoài mức lương chính, ông Danh được nhận khoản thu nhập trả chậm của tháng 3 và 4 nên tổng thu nhập lên 556 triệu đồng/tháng.

Ông Danh khẳng định, thu nhập thực lãnh hơn 280 triệu của ông là hợp lý vì trong trường ông làm việc nhiều nhất, gấp 10-30 lần so với những người khác, chưa kể phải chịu trách nhiệm mọi việc. 

Cũng theo ông Danh, trường ĐH Tôn Đức Thắng trả thu nhập cho cán bộ giảng viên không theo chức danh nghề nghiệp mà theo vị trí công việc và số đầu việc họ phụ trách, khối lượng công việc, hiệu quả sản phẩm đầu ra. Cùng một chức danh nghề nghiệp nhưng khác nhau về số lượng sản phẩm đầu ra thì thu nhập cũng chêch lệch. 

Ông Danh khẳng định công thức tính lương, các tiêu chí tính lương và cách tính lương đã có trong quy chế chi tiêu nội bộ và đã được Hội đồng trường duyệt và hàng năm có bổ sung cũng được duyệt. Về công khai, minh bạch là ai cũng biết quy chế chi tiêu nội bộ, cách tính lương và cuối năm đều báo cáo ở Hội nghị giảng viên, viên chức sau đó tiếp thu ý kiến để bổ sung.

Thu Hằng - Trần Thường

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cho cán bộ, công chức trong năm 2021

Chính phủ đề nghị, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng.