Văn bản do Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn nêu rõ, Vietnam Airlines có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Tổng Công ty. Trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc để tiếp viên hàng không lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly của Vietnam Airlines, gây lây nhiễm ra ngoài cộng đồng thời gian vừa qua.

"Vietnam Airlines cần phân tích, đánh giá, làm rõ những vi phạm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch Covid-19 trong các hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới", Thứ trưởng Tuấn yêu cầu.

Yêu cầu Vietnam Airlines kiểm điểm vì để lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng giao Cục trưởng Cục Y tế GTVT tham dự tất cả các cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của Vietnam Airlines; chủ trì, phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 của Vietnam Airlines.

Trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai các chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của chính quyền các địa phương, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam.

 

Kiểm tra công tác tổ chức cách ly, giám sát đối tượng phải cách ly trong các cơ sở cách ly của Vietnam Airlines; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm căn cứ vào kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines để tham mưu, đề xuất hình thức xử phạt theo thẩm quyền quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ GTVT.

Các công việc này phải hoàn tất trước 17h00 ngày 10/12/2020.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày Trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày Trưởng đoàn tiếp viên Vietnam Airlines

Vietnam Airlines đã tạm đình chỉ 15 ngày với Trưởng đoàn tiếp viên hãng hàng không  để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm do có tiếp viên mắc Covid-19 không tuân thủ cách ly.

Vũ Điệp