Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng QH nêu, Bộ GTVT nên giữ nguyên tên gọi trạm thu phí thay vì chuyển thành trạm thu tiền, bởi phí là tiền phải trả cho một dịch vụ nào đó.

“Ở đây chủ phương tiện sử dụng dịch vụ đường BOT và trả phí cho dịch vụ nên “trả phí” là từ chính xác nhất”, ông Dũng nói.

Ông cũng đặt vấn đề, có thể Bộ muốn tránh dùng từ phí vì nó phải tuân thủ các quy định  của luật Phí và lệ phí, nhưng phí vẫn là thuật ngữ chính xác nhất.

“Bộ GTVT xin ý kiến chuyển từ "thu phí" sang "thu giá" là để tránh các quy định quá chặt của Phí và lệ phí, nhưng luật Giá là để xác lập giá cả của hàng hoá, còn đây là anh cung cấp dịch vụ và thu phí về dịch vụ anh cung cấp nên luật áp dụng phải là luật Phí và lệ phí”, ông Dũng phân tích.

Vì sao Bộ GTVT muốn đổi trạm thu phí thành trạm thu tiền?
Bộ GTVT đang xin ý kiến đổi trạm thu phí thành trạm thu tiền sau khi tên gọi "trạm thu giá" bị "phá sản"

Theo ông Dũng, Bộ GTVT chuyển tên gọi “trạm thu phí” thành “trạm thu tiền” cũng không chính xác, đó chỉ là một cách đánh tráo khái niệm. Do vậy nên để nguyên và tìm cách để tuân thủ Luật phí và lệ phí.

Nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng QH cũng cho rằng, nếu luật Giá có áp dụng thì chỉ ở chỗ xác lập giá thế nào. Ở đây giá là mức lệ phí phải thu, chứ không phải thu giá, khái niệm nó khác nhau. Còn nếu nội dung nào luật Phí và lệ phí “khó quá” thì phải trình Quốc hội để sửa luật.

 

Chỉ là tên gọi

Một chuyên gia ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG HN cho hay, sở dĩ Bộ GTVT muốn đổi “trạm thu phí” sang tên gọi khác là để khỏi vướng luật Phí và lệ phí.

Ông cho rằng, ở luật Phí và lệ phí đáng lẽ phải nói rõ 2 khái niệm phí khác nhau, giờ mặc định phí là áp dụng với các dịch vụ công do nhà nước cung cấp, mức phí do cơ quan nhà nước ấn định. Trong khi đáng lẽ phải quy định 2 loại phí, là phí nhà nước và phí doanh nghiệp.

Do bị vướng nên lúc đầu Bộ GTVT định đổi thành thu giá. Tuy nhiên, để trạm thu phí cũng được, không cần phải đổi. Còn để trạm thu tiền thì hơi ngược, do luật Giá lại không quy định về giá, còn thu tiền là gì thì không đề cập tới.

Chuyên gia ngôn ngữ cho rằng, không chỉ mỗi dịch vụ công mới là phí mà dịch vụ doanh nghiệp cũng có phí. Chủ tịch QH, Thủ tướng đã nói đổi trạm thu giá sang trạm thu phí thì cứ thế làm, đâu cần phải sửa lại.

Bộ GTVT nên có kiến nghị QH sửa luật nếu vướng, có thể sửa luật Phí thành luật Phí dịch vụ công. Còn doanh nghiệp thì vẫn cứ để phí cũng được, vì đó chỉ là tên gọi, còn giá dịch vụ vẫn hoạt động theo cơ chế thị trường.

Bộ GTVT muốn gọi trạm thu phí thành 'trạm thu tiền'

Bộ GTVT muốn gọi trạm thu phí thành 'trạm thu tiền'

 Sau khi đổi tên "trạm thu giá" bất thành, Bộ GTVT lại đề xuất đổi "trạm thu phí" sang "trạm thu tiền".

Vũ Điệp