Trước đó, ngày 1/1/2018, Tổng cục Đường bộ đã có quyết định số 4209 về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Ngày 28/11/2018, đoàn đã kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu dừng thu phí BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ
Tổng cục Đường bộ yêu cầu BOT Pháp Vân dừng thu phí từ 10/6

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 3/4 vừa qua Tổng cục đã có thông báo yêu cầu công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ phải thực hiện ngay công tác sao lưu dữ liệu thu phí.

 

Ngày 13/5, Cục Quản lý đường bộ 1 đã có văn bản báo cáo việc về việc công ty vẫn chưa thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu.

Đến nay, công ty này vẫn chưa thực hiện các yêu cầu nói trên, Tổng cục Đường bộ báo cáo Bộ GTVT phương án xử lý là yêu cầu công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng thu phí kể từ ngày 10/6 cho đến khi thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí dịch vụ theo đúng quy định.

Vì sao BOT Pháp Vân mới sửa đã thu phí như cao tốc?

Vì sao BOT Pháp Vân mới sửa đã thu phí như cao tốc?

Việc đầu tư tuyến BOT Pháp Vân được chia thành 2 giai đoạn và thu phí cao như cao tốc ngay giai đoạn 1 đã được nghiên cứu kỹ.

Vũ Điệp