- Thời gian tổ chức thi công của dự án chủ yếu tập trung vào tháng 12/2015. Trong khi, có đến 36 người nhận lương kiêm nhiệm 12 tháng...Sai phạm trong ngành đường sắt vừa được Bộ GTVT công bố. 

Kết luận thanh tra về công tác tổ chức, quản lý và thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 133 đường ngang trên toàn quốc năm 2015 do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) làm chủ đầu tư chỉ rõ nhiều sai phạm ở hầu hết các khâu của dự án....

Hai đơn vị có nhiều sai phạm là công ty Khảo sát thiết kế công trình giao thông và công ty tư vấn và Thương mại Việt Hưng.

Sai phạm đường sắt: Nhiều người nhận lương cả năm, làm 1 tháng
Số vụ  TNGT đường sắt xảy ra tại đường ngang tăng cao trong thời gian gần đây.

Cụ thể, tại điểm đường ngang, mặt đường còn tốt nhưng đơn vị khảo sát thiết kế đưa phương án đào bỏ toàn bộ mặt đường.Trong khi chỉ cần giữ nền đường cũ, mở rộng một phần; thiết kế hệ thống tiếp địa (chống rò rỉ điện) hoàn toàn mới, không kết hợp với hệ thống hiện có.

Đặc biệt, đối với đường ngang Km7+528, công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định và phê duyệt ngoài phạm vi của dự án với giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt còn khảo sát sai một số hạng mục các đường ngang như đường ngang Km735+300, thiết kế sử dụng 3 cột điện lực, trong khi thực tế không phải sử dụng cột nào…. Với đường ngang Km7+528, công tác khảo sát, thiết kế ngoài phạm vi của dự án gây lãng phí không cần thiết cho dự án tới 225 triệu đồng.

Nhiều sai phạm liên quan đến áp dụng đơn giá cũng được thanh tra Bộ phát hiện. Cụ thể, một số đường ngang sai đơn giá đất đắp; đường ngang Km252+085 tính sai đơn giá sản xuất thép hình cho tấm đan bê tông các loại; đường ngang Km81+215, Km90+400 tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai tính sai đơn giá nhựa đường.... Tổng sai sót liên quan đến dự toán gần 600 triệu đồng.

 

Ngay cả công tác thẩm tra dự toán, VNR cũng thuê các đơn vị không đủ năng lực. Chẳng hạn, công ty Đầu tư xây dựng Giang Đông đến thời điểm nhận công việc tại dự án chưa từng làm dự án tương tự, cán bộ thẩm tra không có bằng cấp phù hợp.

Cũng theo kết quả thanh ta, VNR lập kế hoạch đấu thầu phân chia các gói thầu theo từng đường ngang, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn (giá gói thầu dưới 500 triệu đồng) là chưa hợp lý, làm tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. VNR nên gộp các đường ngang cùng khu vực, có tính chất kỹ thuật tương tự nhau thành các gói thầu.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện dự án, VNR không phân công một bộ phận chuyên trách, dẫn tới các tồn tại như nhân sự tham gia quản lý dự án còn thiếu một số chứng nhận quản lý.

Thời gian tổ chức thi công của dự án chủ yếu tập trung vào tháng 12/2015. Trong khi, có đến 36 người nhận lương kiêm nhiệm 12 tháng, nhiều người nhận lương kiêm nhiệm nhiều tháng ngoài thời điểm thi công dự án.

Xử lý trách nhiệm và báo cáo trước 31/3

Trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, sai sót trên thuộc về VNR và các ban nghiệp vụ liên quan; các đơn vị tư thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

Lãnh đạo Bộ GTVT giao VNR rà soát giảm trừ giá trị dự toán duyệt, giá trị hợp đồng các gói thầu tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Giá trị giảm trừ các hạng mục được nêu cụ thể trong kết luận thanh tra là hơn 1,8 tỷ đồng, yêu cầu VNR  tiếp tục rà soát...

Ngoài việc thu nộp lại tài chính, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, cũng yêu cầu VNR và các ban, cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm những sai sót nêu trong kết luận thanh tra, đề ra những biện pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân. Báo cáo Bộ GTVT kết quả trước ngày 31/3.

Vũ Điệp