Trước tình hình biến biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT, các Hiệp hội vận tải quán triệt đến các doanh nghiệp vận tải và các tổ chức, cá nhân có phương tiện lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua đây.

Đặc biệt là QL5, chỉ cho phép các phương tiện vận tải phục vụ phòng chống dịch Covid-19 lưu thông.

Hạn chế xe đi Quốc lộ 5 qua Hải Dương
Hạn chế xe đi Quốc lộ 5 qua Hải Dương

Các phương tiện được ưu tiên là xe chở nhu yếu phẩm, chở hàng hóa phục vụ sản xuất hoặc chở chuyên gia như quy định tại Chỉ thị 16 vẫn được tạo điều kiện đi trên QL 5 qua Hải Dương.

Các trường hợp đặc biệt khác thực hiện theo sự chỉ đạo của ban phòng chống dịch địa phương.

 

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị các đơn vị quản lý quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh phân luồng tổ chức giao thông; đặc biệt trên QL5.

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (đơn vị quản lý QL5), phối hợp tổ chức lập chốt trạm khi cần thiết theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương.

Vũ Điệp

Hà Nội yêu cầu lập tức cách ly toàn bộ người về từ Hải Dương

Hà Nội yêu cầu lập tức cách ly toàn bộ người về từ Hải Dương

Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp về từ Hải Dương và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác. Những người này cần lập tức thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày.