Bộ GTVT thông tin, ngày 2/10 bên mời thầu (Các ban quản lý dự án của Bộ GTVT) đã đóng mở thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. 

Ngày 5/10, Bên mời thầu đã đóng/mở thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự thành phần còn lại gồm các đoạn: QL 45 - Nghi Sơn, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. 

Quá trình thực hiện đóng/mở thầu được bên mời thầu và các nhà đầu tư tổ chức thực hiện công khai theo quy định pháp luật về đấu thầu, trước sự chứng kiến của các bên có liên quan và đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Hai dự án cao tốc Bắc - Nam không thu hút được nhà đầu tư BOT

Kết quả đóng/mở thầu 5 gói thầu đã được Bộ GTVT thông báo. 

Cụ thể, với 3 dự án thành phần có từ 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Hai dự án thành phần đoạn QL 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. 

Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư tại khoản 4 Điều 80 Nghị định số 25 của Chính phủ, Bộ GTVT đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12/10 tới.

 

Như vậy, đến thời điểm đóng thầu có 3 dự án có từ 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, 2 dự án còn lại (đoạn QL 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu.

Đối với 3 dự án có từ 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, Bộ GTVT chỉ đạo bên mời thầu khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu. 

Hai dự án cao tốc Bắc - Nam không thu hút được nhà đầu tư BOT
Các nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu dự án cao tốc Bắc - Nam

Dự kiến đến ngày 25/10 sẽ có kết quả sơ bộ đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật (các nhà đầu tư đã được đánh giá, rà soát cập nhật về năng lực tài chính, có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng và đạt yêu cầu về điểm kỹ thuật), qua đó có thể đánh giá sơ bộ về kết quả lựa chọn nhà đầu tư. 

Các nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đạt điểm yêu cầu sẽ tiếp tục được mở, đánh giá đề xuất tài chính; nhà đầu tư có giá gói thầu (mức vốn góp nhà nước) thấp nhất sẽ được xem xét phê duyệt trúng thầu. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12 tới.

Đối với 2 dự án đoạn QL 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu - ngày 12/10 vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, theo quy định tại Nghị quyết số 52 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an giám sát, ngăn tiêu cực dự án cao tốc Bắc Nam

Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an giám sát, ngăn tiêu cực dự án cao tốc Bắc Nam

Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ... phối hợp giám sát, ngăn ngừa tiêu cực trong 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc Nam.

Vũ Điệp