UBND TP Hà Nội vừa gửi tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông, sẽ tương tự như xe buýt, xe buýt nhanh BRT.

HN dự kiến chi hơn 14 tỷ đồng/năm hỗ trợ vé tàu Cát Linh-Hà Đông
Hành khách đi đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ được miễn phí hoàn toàn trong 15 ngày đầu đưa vào khai thác thương mại

Nội dung này sẽ được HĐND TP biểu quyết và thông qua trong phiên họp bất thường ngày 9/4 này.

Phương án của TP đưa ra là sẽ hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng là người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi.

Mức vé hỗ trợ 50% được áp dụng với học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuổi.

 

Mức hỗ trợ 30% dành cho người lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Đặc biệt, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại.

TP cũng cho biết, nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung hỗ trợ trên, ở cấp thành phố đã được đảm bảo nguồn để thực hiện trong năm 2019. 

Dự kiến cuối tháng 4 này dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được đưa vào khai thác thương mại.

Lý do đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể chở khách

Lý do đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể chở khách

Cuối tháng 4 này, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ đưa vào khai thác thương mại. Dự án còn một số hạng mục phải gấp rút hoàn thành.

Vũ Điệp