Về Mức phạt mới khi không có và không mang các loại giấy tờ xe từ 2020, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM) Diệp Năng Bình cho biết được áp dụng từ 1/1/2020 theo Nghị định 100/2019 được Chính phủ ban hành.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 điều 58 luật Giao thông đường bộ 2008, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đem theo: Giấy đăng ký xe; Bằng lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường gọi là bảo hiểm xe máy).

Chi tiết mức phạt với người không đem theo giấy tờ xe

Nếu thiếu bất cứ giấy tờ nào nêu trên, lái xe sẽ bị phạt theo mức cụ thể Nghị định 100 như sau:

* Giấy đăng ký xe:

 - Đối với ô tô: 

 Không có: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng; tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng (không thay đổi so với trước đây).

 Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).

- Đối với xe máy:

 Không có: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).

Không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

* Bằng lái xe:

- Đối với ô tô:

 

Không có: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (không thay đổi so với trước đây).

 Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).

- Đối với xe máy:

Không có: Phạt tiền từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng (không thay đổi so với trước đây).

Không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

* Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định (chỉ áp dụng đối với ô tô)

Không có: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; tước Bằng lái xe từ 1 - 3 tháng (không thay đổi so với trước đây).

Không mang theo: Phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).

* Bảo hiểm xe máy

Đối với ô tô: Không có hoặc không mang theo: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng (không thay đổi so với trước đây).

Đối với xe máy: Không có hoặc không mang theo: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

CSGT tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên toàn quốc

CSGT tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên toàn quốc

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.

Gia Văn