Hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được ký dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN Nguyễn Hoàng Anh.

Chiều 24/5, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã ký kết hợp đồng “Về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước”.

Phạm vi Hợp đồng được ký kết bao gồm số lượng đặt hàng: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; Công tác khắc phục hậu quả bão lũ bước 1; Công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất khác.

Thời gian thực hiện hợp đồng từ 0h ngày 1/1/2021 đến 24h ngày 31/12/2021. Tổng giá trị Hợp đồng là hơn 2.821 tỷ đồng.

Bộ GTVT ký hợp đồng hơn 2.800 tỷ đặt hàng bảo trì đường sắt

Trong đó Tổng Công ty Đường sắt có trách nhiệm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và theo quy định của pháp luật; đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác.

 

Sau khi ký hợp đồng, trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ GTVT sẽ tạm ứng cho Tổng công ty Đường sắt 50% giá trị phần công việc.

Công tác thanh toán, quyết toán, nghiệm thu bàn giao giữa 2 bên thực hiện đúng quy định của Hợp đồng và quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt trước ngày 24/5/2021.

Tổng Công ty Đường sắt tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì đường sắt

Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì đường sắt

Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì đường sắt năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.


Vũ Điệp