Kiến nghị lùi lắp đặt camera trên đối với cả phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Theo Bộ GTVT, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, cơ bản các quy định của Nghị định đã được thực hiện.

Tuy nhiên, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện là quy định: “Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông".

Thời hạn thực hiện nội dung trên được yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 1/7/2021.

Kiến nghị Chính phủ lùi xử phạt xe khách, xe tải chưa lắp camera
Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đề xuất  lùi thời hạn bắt buộc lắp  camera trên xe khách

Bộ GTVT nói rõ, quy định trên được triển khai thực hiện từ 1/4/2020, các đơn vị vận tải đã và đang lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Sở GTVT, việc thực hiện quy định này đến nay gặp nhiều khó khăn dẫn đến không đảm bảo tiến độ xong trước ngày 1/7/2021 như quy định của Nghị định 10.

Một số Sở GTVT, Hiệp hội vận tải đề nghị lùi thời hạn lắp đặt camera hoặc tạm thời chưa xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm chưa lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Nguyên nhân chính được Bộ GTVT chỉ ra là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, dẫn đến doanh nghiệp vận tải hàng hóa, vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Nhất là vận tải hành khách, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, có lúc bị dừng hoạt động. Trường hợp được phép hoạt động nhưng chỉ được chở lượng khách bằng 50% sức chứa của phương tiện để thực hiện phòng chống dịch, dẫn tới số lượng khách giảm sút. Điều này ảnh hưởng đến doanh thu, sản lượng vận tải giảm sút nghiêm trọng....

Do vậy, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ cho phép chưa xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 100 đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/12/2021 chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo.

Từ ngày 1/1/2022 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này.

Đối với vận tải hành khách, từ nay đến hết ngày 30/6/2022 chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên.

Từ ngày 1/7/2022 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này.

Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đơn vị kinh doanh vận tải khắc phục khó khăn, thực hiện lắp đặt camera theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp xin lùi thời hạn lắp camera trên xe khách

Nhiều doanh nghiệp xin lùi thời hạn lắp camera trên xe khách

Từ 1/7 tới, xe chở khách trên 9 chỗ và xe đầu kéo bắt buộc phải lắp camera giám sát trong xe theo Nghị định 10 của Chính phủ. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải lại xin lùi thời hạn lắp đặt.

Vũ Điệp