Sáng 18/3, bà Tô Thị Bích Châu- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, Thành ủy TP.HCM là đơn vị giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành ủy TP.HCM giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khóa XV
Bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, hiện nay ông Nguyễn Thiện Nhân còn sinh hoạt Đảng tại Thành ủy TP.HCM.

“Sau khi nhận được thông báo về việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, Thành ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân"- bà Tô Thị Bích Châu thông tin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nằm trong nhóm 4 người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhận định, những thành viên tái cử khóa này đều có những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ vừa rồi. Họ là những người có uy tín, trách nhiệm, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và công bố danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH và HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH. Trong đó, có 36 hồ sơ được giới thiệu và 15 hồ sơ tự ứng cử.

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH

TP.HCM thông qua danh sách sơ bộ 51 hồ sơ ứng cử ĐBQH

Sáng 18/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và công bố danh sách sơ bộ ứng cử ĐBQH và HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ Văn