Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, 347 đại biểu có mặt dự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 60 người. 

53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII

Kết quả tổng số phiếu phát ra 347, tổng số phiếu thu vào 347; 347 phiếu hợp lệ, 0 phiếu không hợp lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách gồm 60 người để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 53 người đã trúng cử.

53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới
Danh sách 53 người được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
 


Cũng trong chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã
tập trung tham luận của các sở, ngành, địa phương. Cụ thể như: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; Giải pháp để xây dựng thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I theo hướng sinh thái, thông minh vào năm 2025; Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

53 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới

Ngày mai (13/10), Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

'Nhân sự khóa mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được tín nhiệm'

'Nhân sự khóa mới phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được tín nhiệm'

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) khai mạc sáng nay (12/11).

Kiều Oanh - Lê Bằng