Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn hôm nay cho biết, tính từ 5h hôm nay (9/7) 12 đơn vị hành chính của huyện Việt Yên gồm: thị trấn Bích Động, các xã Tự Lạn, Việt Tiến, Hương Mai, Thượng Lan, Trung Sơn, Tiên Sơn, Vân Hà, Quảng Minh, Ninh Sơn, Hồng Thái, Tăng Tiến sẽ chuyển sang giãn cách xã hội.

12 xã, thị trấn trên sẽ chuyển biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đối với thị trấn Nếnh và bốn xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Quang Châu, Vân Trung tiếp tục áp dụng các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15.

Trước đó, toàn huyện Việt Yên chính thức áp dụng lệnh cách ly xã hội từ 0h ngày 18/5, sau hơn một tháng tập trung triển khai các biện pháp đồng bộ, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. 

 

Đến 5h ngày 1/7, huyện Việt Yên chính thức chuyển từ trạng thái cách ly xã hội sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.  

Đoàn Bổng

Huyện Việt Yên Bắc Giang chuyển sang giãn cách xã hội từ 5h ngày 1/7

Huyện Việt Yên Bắc Giang chuyển sang giãn cách xã hội từ 5h ngày 1/7

Từ 5h ngày 1/7, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) chính thức chuyển từ trạng thái cách ly xã hội sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.