Đây là kết quả sau rất nhiều nỗ lực của PVOIL và các đối tác trong bước phát triển, đưa chương trình PVOIL Easy đến với khách hàng cá nhân mua xăng dầu tại cây xăng của PVOIL.

Với sự kết nối giao dịch của 16 ngân hàng bằng công nghệ đọc QR Code, PVOIL là doanh nghiệp thứ hai của Việt Nam thực hiện được điều này trong thanh toán điện tử.

Thành công này mở ra cơ hội quý để hệ thống cửa hàng xăng dầu PVOIL có thể phục vụ tất cả khách hàng đang sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử của các ngân hàng lớn; hướng đến mục tiêu gia tăng sản lượng bán lẻ khi lượng khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại hiện này là rất lớn và đang tăng thêm từng ngày.

Trước đó, từ ngày 16/6/2019, PVOIL đã hoàn thành kích hoạt hệ thống và đưa vào vận hành ổn định, phục vụ khách hàng thanh toán mua xăng dầu bằng ứng dụng ViettelPay.

 

(*)Danh sách các ứng dụng ngân hàng điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL:

thanh toán điện tử,thanh toán điện tử xăng dầu,mua xăng dầu
thanh toán điện tử,thanh toán điện tử xăng dầu,mua xăng dầu

Thanh toán mua xăng dầu bằng giao dịch điện tử, đọc mã QR tại cây xăng PVOIL

Doãn Phong