Nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác An toàn - Sức khoẻ - Môi trường (ATSKMT), hàng năm, PV GAS đều ban hành Mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường (AT-CL-MT), gồm 6 mục tiêu với 14 chỉ tiêu: Đảm bảo chất lượng, sản lượng các sản phẩm khí cung cấp cho khách hàng; Hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính; Kiểm soát các hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và đầu tư xây dựng; Kiểm soát các hoạt động có khả năng gây tác động đến môi trường; Đảm bảo tiến độ các dự án và Hoàn thiện Hệ thống quản lý AT-CL-MT.

Kế hoạch An toàn - Vệ sinh - Lao động (ATVSLĐ) của các đơn vị thuộc PV GAS được lập, thực hiện ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo công tác an toàn được thực hiện xuyên suốt gắn liền với quá trình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Kết quả thực hiện đều đạt tỷ lệ cao. Điển hình trong năm 2018, các đơn vị đã thực hiện hoàn thành 1.275/1.328 đầu việc, đạt 96% kế hoạch ATVSLĐ. Các đầu việc còn lại được các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện và không ảnh hưởng đến công tác an ninh, an toàn.

bảo vệ môi trường,sản phẩm khí

Kinh phí hoạt động an toàn thường xuyên được thực hiện trong toàn PV GAS tăng dần qua các năm: 2015 là 82,85 tỷ đồng, năm 2016: 79 tỉ đồng,  2017 là 92 tỷ đồng, 2018: 144,773 tỷ đồng. Điều đó cho thấy công tác đảm bảo các điều kiện an toàn được sự quan tâm, đầu tư của các cấp lãnh đạo PV GAS.

Nhiều năm qua, PV GAS liên tục duy trì công tác phối hợp với Chính quyền địa phương, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Tổng cục Thuỷ sản trong việc tuần tra, tuyên truyền và xử lý các vụ vi phạm có khả năng gây mất an toàn cho công trình khí và các hệ thống đường ống dẫn khí. Bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ dọc tuyến ống trên bờ được các đầu mối của PV GAS như NCSP và KĐN phối hợp thực hiện, các đơn vị còn phối hợp với công an các địa phương tổ chức tuần tra dọc các tuyến ống khoảng gần 300 lượt/năm, trong đó, tuần tra đêm nhiều gấp 3 lần ban ngày.

bảo vệ môi trường,sản phẩm khí
 

Các đơn vị cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng BR-VT tuần tra bảo vệ tuyến ống biển trong phạm vi 12 hải lý 10 lần/tháng; với Bộ đội Biên phòng Cà Mau 01 lần/tháng. Với phạm vi ngoài 12 hải lý, NCSP phối hợp Bộ đội biên phòng BR-VT tổ chức tuần tra 02 lần cho đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn; KĐN và KCM phối hợp lực lượng Cảnh sát Biển tuần tra 16 lần cho đường ống Bạch Hổ và 12 lần cho đường ống PM3-Cà Mau.

Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) được PV GAS triển khai ngay từ khi bắt đầu của mỗi dự án. Đến nay, các công trình/dự án khí của PV GAS đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Cam kết BVMT/ Kế hoạch BVMT/Đề án BVMT và tổ chức thực hiện đầy đủ.

bảo vệ môi trường,sản phẩm khí

Các hoạt động liên quan đến xử lý sự cố tràn dầu và hóa chất đều nằm trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. Việc giám sát môi trường được triển khai theo đúng các yêu cầu pháp luật, các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn Việt Nam và lưu giữ hồ sơ theo quy định.

Định kỳ hàng năm, PV GAS và các đơn vị mời chuyên gia các Sở TN&MT các địa phương để tập huấn các quy định mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài ra, CBCNV tại các đơn vị thường xuyên tham gia các hoạt động phát triển bền vững trong các lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội, phát triển cộng đồng.

Lệ Thanh