Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Vietnam AS, trong đó, PV GAS là nhà điều hành dự án. Hệ thống Nam Côn Sơn là một trong những hệ thống khí 2 pha dài nhất thế giới với tổng chiều dài đường ống 400km; còn có Nhà máy xử lý khí, trạm van nhằm vận chuyển, xử lý khí, condensate từ lô 06.1, lô 11.2 và các lô khác từ bồn trũng Nam Côn Sơn, cung cấp cho các nhà máy sản xuất điện, đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí
Thực hiện bảo dưỡng Hệ thống khí Nam Côn Sơn

Năm 2001, dự án đã được khởi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD. Tháng 12/2002, NCSP đón nhận dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ Lan Tây. Để đáp ứng nhu cầu khí cho phát điện ngày càng tăng, năm 2008, NCSP đã đưa dây chuyền khí thứ 2 vào hoạt động, nâng công suất nhà máy từ 10,48 lên 20 triệu m3 khí/ngày đêm. Năm 2011 và 2013, NCSP tiếp tục nâng công suất nhà máy lên mức 21 triệu và 22 triệu m3 khí/ngày đêm. Tháng 7/2017, điểm giao nhận khí thứ hai cũng đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn.

Đến nay, Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn đã tiếp nhận, xử lý, vận chuyển và cung cấp ổn định, an toàn 100 tỷ m3 khí và hơn 23 triệu thùng condensate, đặc biệt có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng lượng điện cả nước.

Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí
Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn trong đêm
 

2021 là năm vận hành liên tục thứ 19 của Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn. Đại diện NCSP cho biết: “Trải qua nhiều năm điều hành, vận hành hệ thống khí mang chuẩn mực quốc tế, trình độ, năng lực của tập thể CBCNV NCSP ngày càng được củng cố và nâng cao. Hệ thống quản lý, các quy trình, quy định liên quan đến an toàn, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, nhân sự, mua sắm… được hoàn thiện và cập nhật phù hợp với tình hình mới. Đây cũng là năm thứ 14 liên tục Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc mặc dù người lao động luôn phải hoạt động dưới áp lực công việc cao”.

Hệ thống khí Nam Côn Sơn đạt mốc 100 tỷ m3 khí
Kiểm tra độ an toàn tin cậy của hệ thống

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, NCSP khẩn trương xây dựng, liên tục cập nhật và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế đồng thời nỗ lực thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đề ra: hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn định kỳ (5 năm/lần); hoàn thành việc phóng thoi thông minh đường ống khí ngoài khơi...

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hằng năm, Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn luôn tích cực tham gia và tài trợ triển khai các dự án an sinh xã hội tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tập trung vào các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo…

Phương Dung