Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Alex Morgan - Mỹ
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Anouk Hoogendijk - Hà Lan
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Nayeli Rangel - Mexico
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Hope Solo - Mỹ 
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Lauren Sesselmann - Canada
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Heather Mitts - Mỹ
 
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Jonelle Filigno - Canada
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Kosovare Asllani - Thụy Điển
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Lee Min-ah - Hàn Quốc
Top 10 nữ cầu thủ quyến rũ nhất bóng đá thế giới
Julia Simic - Đức

Video những nữ cầu thủ sở hữu kỹ thuật thượng thừa:

Nghĩa Hưng