Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020
NgàyGiờĐộiTỉ sốĐộiVòngKênh
06/03
06/0317:00Hoàng Anh Gia Lai1:0Than Quảng Ninh FCVòng 1
06/0317:00Quảng Nam1:3Hồ Chí Minh CityVòng 1
07/03
07/0319:00Hà Nội FC4:2Nam Định FCVòng 1
08/03
08/0315:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh0:1ViettelVòng 1
08/0317:00Thanh Hóa0:1Hải Phòng FCVòng 1
08/0317:00Bình Dương FC1:0SHB Đà Nẵng FCVòng 1
08/0319:00Sài Gòn FC0:0Sông Lam Nghệ AnVòng 1
13/03
13/0317:00Hải Phòng FC1:1Quảng NamVòng 2
14/03
14/0317:00Sông Lam Nghệ An0:0Bình Dương FCVòng 2
14/0318:00Nam Định FC2:1Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 2
15/03
15/0317:00SHB Đà Nẵng FC1:4Sài Gòn FCVòng 2
15/0318:00Than Quảng Ninh FC3:1Hà Nội FCVòng 2
15/0319:00Viettel3:3Hoàng Anh Gia LaiVòng 2
15/0319:00Hồ Chí Minh City1:0Thanh HóaVòng 2
19/03
19/0317:00Sông Lam Nghệ An-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 3
19/0318:00Nam Định FC-:-ViettelVòng 3
19/0319:00Hà Nội FC-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 3
20/03
20/0317:00Quảng Nam-:-Thanh HóaVòng 3
20/0317:00Hải Phòng FC-:-Hồ Chí Minh CityVòng 3
20/0318:00Than Quảng Ninh FC-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 3
20/0319:00Sài Gòn FC-:-Bình Dương FCVòng 3
10/04
10/0418:00Viettel-:-Than Quảng Ninh FCVòng 4
11/04
11/0416:00SHB Đà Nẵng FC-:-Quảng NamVòng 4
11/0418:00Hồ Chí Minh City-:-Sài Gòn FCVòng 4
12/04
12/0416:00Hoàng Anh Gia Lai-:-Nam Định FCVòng 4
12/0416:00Thanh Hóa-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 4
12/0416:00Bình Dương FC-:-Hải Phòng FCVòng 4
12/0417:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-:-Hà Nội FCVòng 4
17/04
17/0417:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 5
18/04
18/0416:00Hoàng Anh Gia Lai-:-Sài Gòn FCVòng 5
18/0416:00Thanh Hóa-:-Nam Định FCVòng 5
18/0418:00Hà Nội FC-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 5
19/04
19/0416:00Quảng Nam-:-Bình Dương FCVòng 5
19/0416:00Hải Phòng FC-:-Than Quảng Ninh FCVòng 5
19/0418:00Hồ Chí Minh City-:-ViettelVòng 5
24/04
24/0416:00Sông Lam Nghệ An-:-Hồ Chí Minh CityVòng 6
24/0417:00Than Quảng Ninh FC-:-Quảng NamVòng 6
25/04
25/0416:00SHB Đà Nẵng FC-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 6
25/0417:00Nam Định FC-:-Hải Phòng FCVòng 6
25/0418:00Sài Gòn FC-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 6
26/04
26/0416:00Bình Dương FC-:-Hà Nội FCVòng 6
26/0418:00Viettel-:-Thanh HóaVòng 6
01/05
01/0516:00Hải Phòng FC-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 7
02/05
02/0517:00Nam Định FC-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 7
02/0517:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-:-Bình Dương FCVòng 7
02/0518:00Hà Nội FC-:-Sài Gòn FCVòng 7
03/05
03/0516:00Quảng Nam-:-ViettelVòng 7
03/0516:00Thanh Hóa-:-Than Quảng Ninh FCVòng 7
03/0518:00Hồ Chí Minh City-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 7
08/05
08/0517:00Than Quảng Ninh FC-:-Nam Định FCVòng 8
09/05
09/0516:00Thanh Hóa-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 8
09/0516:00Hoàng Anh Gia Lai-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 8
10/05
10/0516:00Quảng Nam-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 8
10/0516:00Hải Phòng FC-:-Sài Gòn FCVòng 8
15/05
15/0517:00Nam Định FC-:-Quảng NamVòng 9
16/05
16/0516:00Bình Dương FC-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 9
16/0516:00SHB Đà Nẵng FC-:-Hà Nội FCVòng 9
16/0518:00Viettel-:-Hải Phòng FCVòng 9
17/05
17/0516:00Sông Lam Nghệ An-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 9
17/0517:00Than Quảng Ninh FC-:-Hồ Chí Minh CityVòng 9
17/0518:00Sài Gòn FC-:-Thanh HóaVòng 9
22/05
22/0518:00Hồ Chí Minh City-:-Bình Dương FCVòng 8
23/05
23/0518:00Viettel-:-Hà Nội FCVòng 8
12/06
12/0616:00SHB Đà Nẵng FC-:-Than Quảng Ninh FCVòng 10
12/0617:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-:-Hồ Chí Minh CityVòng 10
13/06
13/0616:00Hoàng Anh Gia Lai-:-Quảng NamVòng 10
13/0618:00Sài Gòn FC-:-Nam Định FCVòng 10
14/06
14/0616:00Sông Lam Nghệ An-:-ViettelVòng 10
14/0616:00Bình Dương FC-:-Thanh HóaVòng 10
14/0618:00Hà Nội FC-:-Hải Phòng FCVòng 10
19/06
19/0616:00Thanh Hóa-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 11
20/06
20/0616:00Hải Phòng FC-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 11
20/0617:00Nam Định FC-:-Bình Dương FCVòng 11
20/0618:00Hồ Chí Minh City-:-Hà Nội FCVòng 11
21/06
21/0616:00Quảng Nam-:-Sài Gòn FCVòng 11
21/0617:00Than Quảng Ninh FC-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 11
21/0618:00Viettel-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 11
26/06
26/0616:00Thanh Hóa-:-Hồng Lĩnh Hà TĩnhVòng 12
27/06
27/0616:00Quảng Nam-:-Hà Nội FCVòng 12
27/0616:00SHB Đà Nẵng FC-:-Hải Phòng FCVòng 12
27/0617:00Than Quảng Ninh FC-:-Bình Dương FCVòng 12
27/0618:00Hồ Chí Minh City-:-Nam Định FCVòng 12
27/0618:00Viettel-:-Sài Gòn FCVòng 12
28/06
28/0616:00Sông Lam Nghệ An-:-Hoàng Anh Gia LaiVòng 12
03/07
03/0717:00Hồng Lĩnh Hà Tĩnh-:-Quảng NamVòng 13
04/07
04/0716:00Bình Dương FC-:-ViettelVòng 13
04/0716:00Hoàng Anh Gia Lai-:-Hồ Chí Minh CityVòng 13
04/0718:00Hà Nội FC-:-Thanh HóaVòng 13
05/07
05/0716:00Hải Phòng FC-:-Sông Lam Nghệ AnVòng 13
05/0717:00Nam Định FC-:-SHB Đà Nẵng FCVòng 13
05/0718:00Sài Gòn FC-:-Than Quảng Ninh FCVòng 13
 

Thiên Bình