- Những người hùng U23 Việt Nam trở về, và đây là những khoảnh khắc tuyệt vời. Hãy cũng ngắm các chiến binh áo đỏ đẹp biết bao.

 

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công PhượngU23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng

U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công PhượngU23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng


Ảnh: Lê Anh Dũng