- Trước giờ lên máy bay trở về quê nhà, các cầu thủ U23 Việt Nam như Công Phương, Văn Quyết, Xuất Trường... liên tục ký tặng người hâm mộ.

 

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

Rất đông CĐV đã có dịp xin chữ ký tuyển thủ U23 Việt Nam ở sân bay Jakarta

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

U23 Việt Nam,HLV Park Hang Seo,Công Phượng,Asiad 18

Các cầu thủ đã lên máy bay trở lại Việt Nam

* S.N (từ Jakarta)