- Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Đỗ Hùng Dũng(CLB Hà Nội)
- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Huỳnh Như(CLB TPHCM)
- Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất:Nguyễn Thị Tuyết Ngân(CLB TPHCM)
- Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất:Đoàn Văn Hậu(CLB Heerenveen)
- Cầu thủ futsal xuất sắc nhất:Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)
- Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất:Pape Omar Faye(CLB Hà Nội)

Q.C