Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng B
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng C

Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020

Bảng D

Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020

Bảng E
 
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng F
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng G
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng H
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng I
Bảng xếp hạng bóng đá,vòng loại Euro 2020
Bảng J

Thiên Bình