Xem video:

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia
Nhận đường chuyền đẳng cấp của Quang Hải, Anh Đức bắt volley một chạm rất đẹp mắt

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Pha ăn mừng quen thuộc của Anh Đức

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Anh Đức,Tuyển Việt Nam,Tuyển Malaysia

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam

S.N