Họ làm quen với việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập. Các siêu thị nghĩ ra các biện pháp để tách các nhóm người xếp hàng dài đến mua đồ. Hơn bao giờ hết, chính phủ Italy kêt gọi người dân ứng xử thông minh và tuân thủ các khuyến cáo.

 

VietNamNet TV