Các con số ước tính cho thấy việc đóng cửa nền kinh tế đã dẫn đến 22 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, bản đồ dịch bệnh cũng thể hiện lệnh giãn cách xã hội đang tỏ ra có tác dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các cuộc biểu tình nhằm phản đối cách ly xã hội tại Mỹ:

Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Người dân ở thành phố Huntington Beach, bang California biểu tình hôm 17/4
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Người biểu tình đồng thanh hô khẩu hiệu bên ngoài trụ sở bang Texas hôm 18/4
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Một người biểu tình ở Texas cầm biển hiệu: "Cơ thể của tôi - Quyền lựa chọn của tôi"
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động đứng theo dõi người biểu tình tại Huntington Beach, California
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Người biểu tình ở Texas yêu cầu chính quyền bang "mở cửa ngay bây giờ"
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Hàng trăm người biểu tình trước Tòa nhà Nghị viện bang New Hampshire hôm 18/4
 
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Một người biểu tình mặc quần áo chống độc ở thành phố Concord, bang New Hampshire
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Hơn 250 người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà trụ sở bang Texas để yêu cầu mở cửa
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Người biểu tình tại New Hampshire
Hình ảnh hàng nghìn người Mỹ tụ tập biểu tình chống giãn cách xã hội
Một số trẻ em cũng tham gia biểu tình tại Hungtington Beach, California

Anh Thư