Câu trả lời là, khi sông Songhua đóng băng, mùa thu hoạch băng ở thủ phủ Harbin, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc sẽ bắt đầu. Các công nhân sẽ lấy băng đá ở con sông này để chuẩn bị cho lễ hội băng hàng năm tại đây.

Năm nay, lễ hội băng tuyết huyền ảo lần thứ 35 ở Harbin sẽ bắt đầu vào 5/1/2020, theo China News.

Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
 
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét
Xem dân Trung Quốc thu hoạch băng đá giữa trời giá rét

Hoài Linh