Lalit có ước mơ được cạo bỏ đi lớp lông này, nhưng ước mơ nghe chừng đơn giản của cậu bé khó có thể trở thành hiện thực.

 

VietNamNet TV