VietNamNet TV

Nóng cháy thịt hơn 50 độ C, Dubai tự tạo mưa làm mát thành phố

Nóng cháy thịt hơn 50 độ C, Dubai tự tạo mưa làm mát thành phố

Một công nghệ "tự tạo mưa" đã được áp dụng ở Dubai (UAE), khi nhiệt độ mùa hè của thành phố này tăng lên hơn 50 độ C.