Đoạn video được ghi lại bởi Peet Van Der Vyver tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

H.N. (theo Latestsightings)