Dù có mắt giá 'trên trời', nhưng những căn hộ này đều đã bán hết, ngay cả trước khi công trình được hoàn thành.

 

VietNamNet TV