Tuy nhiên, công ty Gene Partner ở Nhật Bản lại đưa việc mai mối lên một tầm cao khác: Sử dụng DNA để kết nối các cặp đôi.

 

VietNamNet TV