VietNamNet TV

Những đứa trẻ học cờ vua để đổi đời ở Nigeria

Những đứa trẻ học cờ vua để đổi đời ở Nigeria

Hàng chục đứa trẻ vây quanh những chiếc bàn nhựa ở khu Majidun của thành phố Lagos, chăm chú vào từng ô bàn cờ trên đó.