Một trong những bài tập đặc biệt của các võ sư tại đây là 'nâng vật nặng' bằng... 'của quý'.

 

VietNamNet TV