Theo kết quả một cuộc điều tra mới đây, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng súng bình quân đầu người.

Dựa trên kết quả điều tra, hãng tin Reuters đã đưa ra danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng trong dân cao nhất thế giới. Đáng chú ý, trong danh sách này có cả các quốc gia như Thụy Sỹ, Thụy Điển, Phần Lan.

1. Mỹ

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 88,8 khẩu súng trên 100 dân

2. Yemen

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 54,8 khẩu súng trên 100 dân

3. Thụy Sỹ

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 45,7 khẩu súng trên 100 dân

4. Phần Lan

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 45,3 khẩu súng trên 100 dân

5. Serbia

 
súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 37,8 khẩu súng trên 100 dân

6. Cyprus

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 36,4 khẩu súng trên 100 dân

7. Ảrập Xêút

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 35 khẩu súng trên 100 dân

8. Iraq

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 34,2 khẩu súng trên 100 dân

9. Uruguay

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 31,8 khẩu súng trên 100 dân

10. Thụy Điển

súng ống, quản lý, súng đạn, bạo lực, bạo lực trường học, xả súng, bạo lực đường phố, Mỹ, Yemen, Thụy Sỹ, Thụy Điển

Bình quân 31,6 khẩu súng trên 100 dân

Thanh Vân

Bạo lực súng đạn ở Mỹ đáng sợ tới mức nào?

Vụ xả súng hồi tuần trước tại tiểu bang Oregon một lần nữa gióng chuông báo động về tình trạng quản lý súng đạn lỏng lẻo ở Mỹ.